INFOLINIA:   Tel. (+48) 537 707 450   |   biuro@akces-polska.com.pl

Jesteśmy firmą łączącą 38-letnie doświadczenie w obróbce drewna z nowoczesnym zarządzaniem. Wybraliśmy drewno – surowiec, który jest najbardziej przyjazny człowiekowi, ponieważ jest naturalny i ekologiczny.

Od początku działalności stawiamy duży nacisk na rozwój i doskonalenie produkcji tak, aby wyroby naszej firmy zaspokajały rosnące potrzeby klientów. Priorytetem naszej firmy jest precyzyjna obróbka drewna, której proces rozpoczyna się już w momencie pozyskania surowca w lesie, aż do finalnego wyrobu.

PŁYTA KLEJONA SOSNOWA

Płyta klejona sosnowa z całych lameli

  • klasy A/B, A/C, B/B
  • grubości: 14mm, 16mm, 17mm, 19mm, 20mm, 24mm, 26mm
  • od 0,5m3

PRODUKCJA ZLECONA

DREWNO OPAŁOWE

„Wykorzystanie nanocząteczek srebra w produktach drewanianych”

Akces sp. z o.o. w okresie od 01.12.2018 r. do 30.09.2019 r. realizuje projekt pn. „Wykorzystanie nanocząteczek srebra w produktach drewanianych” w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.2.3. Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych na rzecz mikroprzedsiębiorstwa AKCES Sp. z o.o. prowadzących do wprowadzenia na rynek serii produktów wykorzystujących technologię nanocząsteczek srebra do ochrony drewna.

Wartość projektu: 120.540,00 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 78.400,00 zł

Instytucja Pośrednicząca RPO WM: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11

 

„Wsparcie przedsiębiorstwa AKCES Sp. z o.o. we wdrożeniu innowacji”

Akces sp. z o.o. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. realizuje projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorstwa AKCES Sp. z o.o. we wdrożeniu innowacji” w ramach Poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wsparcie małego przedsiębiorstwa AKCES Sp. z o.o. w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowej o charakterze technologicznym – produkcji ekologicznych, innowacyjnych świec ogrodowych.

Planowanym efektem realizacji projektu jest zwiększenie potencjału rynkowego i konkurencyjność AKCES Sp. z o.o. poprzez wdrożeniu nowego wyrobu o wysokim poziomie innowacyjności.

Wartość projektu: 565.800,00 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 313.000,00 zł

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83

 

width="800" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>